سه شنبه 11 شهريور 1393
  از  

1-مفهوم اصلاح پولي چيست؟               2-چرا کشورها اقدام به اصلاح قطع هاي اسکناس و سکه مي کنند؟               3-آيا اجراي برنامه حذف صفر شامل منافعي مي باشد؟               4-آيا کشورها با حذف صفر از پول متحمل هزينه مي شوند؟               5-حذف صفر از پول ملي چه تاثيري بر نرخ ارز دارد؟               6- دليل مطرح شدن برنامه حذف صفر از پول ملي درايران چيست؟               7- چه زماني اين برنامه در ایران به مرحله عمل درخواهد آمد؟               8- متوسط هرينه چاپ يک برگ اسکناس چه مبلغي است ؟               9- متوسط هزينه امحاي يک برگ اسکناس چه ميزان است؟               10- جنس اسکناس هاي موجود و عناصر امنيتي آن چيست؟               11- آيا حذف صفر از واحد پول تاثيري بر تورم خواهدداشت؟               12- گفته مي شود وقتي يورو معرفي شد ، قيمت ها در منطقه يورو افزايش يافت. آيا اين مطلب صحت دارد؟               13- آيا پس ازبرداشتن تعدادي ازصفرهاي پول ملي در ارزش حساب هاي سپرده بانکي تغييري حاصل مي‌شود؟               14- اثر حذف صفربر ارزش دارايي هايي نظير املاک و مستغلات چيست؟               15- اگر من 10 ميليون ريال سپرده بانکي داشته باشم با حذف براي مثال ، 4 صفر از واحد پول ، موجودي حساب من 1000واحد پول جديد خواهد شد. آيا قدرت خريد مقادير جديد پول من به همان اندازه 10 ميليون ريال قبل است؟               16- نام واحدپول جديد چه خواهد بود؟               17- مشخصات امنيتي پول جديد چگونه خواهد بود؟               18- در زماني که هر دو نوع پول جديد و فعلي درجريان هستند چگونه از يکديگر تشخيص داده مي شوند؟               19- دردوره اي که هردو نوع پول جديد و قديم درجريان هستند قيمت گذاري کالاها و خدمات به چه صورت خواهد بود؟               20- با اجراي برنامه حذف صفر، پول هاي فعلي در کجا و تا چه زمان تعويض خواهند شد؟               21- پس از معرفي پول جديد ، پول هاي فعلي تا چه زماني درجريان خواهند بود؟               22- تطبيق ارقام موجود که به ارزش هاي پولي بيان شده اند با واحد جديد پول چگونه خواهد بود؟               23- چنانچه با معرفي پول جديد، اجزاي پول نيز تعريف شود رابطه آن چگونه خواهد بود؟               24- قوانين،دستور العمل ها و آيين نامه هايي که درارتباط باواحد پول هستند چه تغييري خواهندداشت؟

اهداف اصلاح پول ملی
  يکي از اهداف بانک مرکزي  تسهيل مبادلات بازرگاني است.  روان سازي جريان مبادلات بازرگاني مستلزم برخورداري از يک نظام پرداخت جامع وکارآمداست که بخش عمده ابزارهاي اين نظام را درايران اسکناس و مسکوک تشکيل مي دهد. بیشتر...

مطالب مرتبط

  با رسانه ها
روزنامه دنياي اقتصاد، شرق، فارس ...
  تجربه های دیگر کشورها
غنا، روسیه، ترکیه ...

پول و تاریخچه اسکناس و مسکوک

در جوامع مختلف، برخي کالاهاي خاص داراي ارزش، به عنوان معادل‌هاي پول مورد استفاده قرار مي گرفتند. با پيشرفت تمدن بشري، به تدريج فلزات به‌عنوان معادل‌هاي پول به‌کار رفتند.  بیشتر...
اهداف انتشار سایت
آمار بازدید
تعداد کل بازديدهاتعداد کل بازديدها :24339667
تعداد بازديدهاي امروزتعداد بازديدهاي امروز :24885
تعداد کاربران فعالتعداد کاربران فعال :34